Tolerancja

Istnieje pewna uniwersalność w doświadczaniu dobra w nas. Ono objawia się poprzez akceptację tysiąca różnych opcji i pomysłów na życie. Bretharianizm wzbudza wiele kontrowersji i emocji, ponieważ łamie stereotypy tak mocno zakorzenione w ludziach. Otwarte umysły, nawet jeżeli nie rezonują z tematem, wiedzą, że możliwości są nieskończone i każdy z nas wybiera dla siebie najcenniejsze doświadczenie. Wspólnie tworzymy ten nowy świat i życie już nam pokazało, że walka niczego niezmienia, a jedynie zakotwicza mocniej to z czym walczymy.
Dlatego zachęcam do skupienia się na sobie, na swych oporach i lękach, na wzniesieniu się ponad wszystko to co jest negujące i frustrujące.
Niejedzenie wspiera nasze jasne postrzeganie i dlatego jest drogą niezwykłą. Nie każdy nią podąży, ale nie to jest najważniejsze, a nawet mało ważne, ważne jest to aby w otwartości i miłości wspierać swoją obecnością innych. Ci „inni” to wyzwania, które wskazują nam nasze rozproszenie, jeśli z nimi chcemy walczyć. Poczuj, że niezależnie od aktualnego postrzegania, głęboko w sercu jesteśmy połączeni i wszyscy sobie służymy w rozpoznaniu swej Boskości. Kiedy wzniesiemy się ponad role, w Ciszy zaznajemy tego co nieodgadnione dla umysłu.

Nulina

Geometry of the Soul series two. Interplay of human profile and abstract elements on the subject of spirituality, science, creativity and human mind

Reklamy